Faylinn Clinic เฟย์ลิณ คลินิค
บริการด้านผิวพรรณ ความงาม ปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด ปรึกษาและดูแลโดยแพทย์
5/5

Stemcell+ คืออะไร?

การฉีดสเต็มเซลล์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป และมีสภาพผิวที่อ่อนแอ ผ่านการทำทรีตเมนต์ หรือการรักษามาหลายอย่างแล้วไม่ได้ผล ผลของ Stem Cell จะเข้าไปฟื้นฟูผิวลงลึกถึงระดับเซลล์ (Cellular Level) ทำให้ผิวแข็งแรง ทำให้ตอบสนองต่อการรักษาต่างๆ ได้ดีขึ้น